Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze website, toegankelijk via inlogop.nl, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de website van inlogop.nl te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • het materiaal aanpassen of kopiëren;
  • het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
  • proberen om software op de website van inlogop.nl te reverse-engineeren;
  • verwijder alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
  • het overbrengen van het materiaal naar een andere persoon of het “spiegelen” van het materiaal op een andere server.

Hierdoor kan inlogop.nl worden beëindigd bij schending van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt uw kijkrecht ook beëindigd en dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, ongeacht of dit in gedrukt of elektronisch formaat is.

3. Disclaimer

Alle materialen op de website van inlogop.nl worden geleverd “zoals ze zijn”. inlogop.nl geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties. Bovendien doet inlogop.nl geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar Website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die aan deze Website zijn gelinkt.

4. Beperkingen

inlogop.nl of zijn leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zal ontstaan ​​door het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van inlogop.nl te gebruiken, zelfs niet als inlogop.nl of een bevoegde vertegenwoordiger van deze website op de hoogte is gebracht. mondeling of schriftelijk over de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige jurisdicties staan ​​geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade; deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en fouten

Het materiaal dat op de website van inlogop.nl verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. inlogop.nl belooft niet dat de materialen op deze website accuraat, volledig of actueel zijn. inlogop.nl kan de materialen op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. inlogop.nl verbindt zich er niet toe om de materialen bij te werken.

6. Links

inlogop.nl heeft niet alle sites die zijn gelinkt aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door inlogop.nl van de site. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

inlogop.nl kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees ons privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van inlogop.nl wordt beheerst door de wetten van nl, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.